Liên hệ

TRƯỜNG THCS

Địa chỉ: Đà Thọ , xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Ông Lê Văn Dương – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0633 682 666- Email: thcsdaloan@gmail.com