PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKI 2017 – 2018

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐÀ LOAN                  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc LỊCH KIỂM TRA…

LỜI TRI ÂN

LỜI TRI ÂN Người thầy áo bạc sờn vai Vẫn đưa thuyền đến tương lai vững vàng Tình thầy con mãi nặng mang Dù xa cách vẫn nồng nàn trong tim Dù…