LỜI TRI ÂN

LỜI TRI ÂN

LỜI TRI ÂN Người thầy áo bạc sờn vai Vẫn đưa thuyền đến tương lai vững vàng Tình thầy con mãi nặng mang Dù xa cách vẫn nồng nàn trong tim Dù…